Predstave

2018/19 - JEDAN MORA BITI BEDAK
 
Božić, 25.12.2018 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Štefanja, 26.12.2018 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Subota, 29.12.2018 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Nedilja, 30.12.2018 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Subota, 05.01.2019 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Tri Kralji, 06.01.2019 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Četvrtak, 31.01.2019 u 19.30h Beč VI, Königseggasse 10

 

2017/18 - TAKSI TAKSI
 
Božić, 25.12.2017 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Štefanja, 26.12.2017 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Subota, 30.12.2017 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Novo Ljeto, 01.01.2018 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Tri Kralji, 06.01.2018 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Nedilja, 07.01.2018 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Nedilja, 14.01.2018 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Četvrtak, 18.01.2018 u 19.30h Beč VI, Königseggasse 10

 

2016/17 - IZVAN KONTROLLE
 
Božić, 25.12.2016 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Štefanja, 26.12.2016 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Cetvrtak, 05.01.2017 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Tri Kralji, 06.01.2017 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Subota, 07.01.2017 u 19.00h Općinska dvorana Filež
Nedilja, 08.01.2017 u 16.00h Općinska dvorana Filež
Četvrtak, 19.01.2017 u 19.30h Beč VI, Königseggasse 10