o Društvu

Kazališna tradicija je u Filežu  već jako stara. Poznato je predstavljanje igrokazov već od početka 19. stoljeća. U prošlom stoljeću postajale su različne kazališne grupe, ke su predstavljale najvećim dijelom vjerske igrokaze ili drame iz slavskoga ili madjarskoga kulturnoga i pismenoga blaga pod peljanjem seoskih farnikov ili/i seoskih učiteljev. Najvećim dijelom bile su ove kazališne grupe dio nekoga drugoga seoskoga društva, kot na primjer ognjogasno društvo ili katoličanska mladina.

Temelji ovim kazališnim grupam sijali su se u seoskoj školi, kade su učitelji i dica skoro svako ljeto predstavljali pretežno u božićno vrime pastirke igre.

Stoprv u 80-tih ljeti prošloga stoljeća utemeljilo se je po prvu put samostalno Kazališno društvo pod peljanjem dir. Jakova Berlakovića. Predstavljali su najvećim dijelom šalne igrokaze hrvatskih ili drugih slavskih dramaturgov.

Po raspadu ove prve Kazališne grupe u Filežu utemeljila se je pred 19 ljet aktualna  Kazališna grupa pod peljanjem seoskoga učitelja dir. Petra Schweiger.

U repertoaru stoju najvećim dijelom komedije i druge šalne igre poznatih svitskih dramaturgov, kot na primjer Gogol, Feydeau, Dürrenmatt i drugi.